Tillgänglighetslösningar på arbetsplatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter och kognitiv funktionsvariation kan se ut på många olika sätt beroende på behov och förutsättningar.

För oss på ICAP är fokus alltid att hitta den bästa lösningen. Vi samarbetar med flera leverantörer och kan tillhandahålla den lösning du vill ha.

Under produkter presenteras ett urval av de hjälpmedel som ingår i vårat sortiment. Här nedan presenteras områden där vi har goda erfarenheter. Har du frågor om andra områden eller produkter, tveka inte att höra av dig till oss, så kan vi gemensamt ta fram en fungerande lösning för dig.

Sov gott & vakna tryggt

Att lämna sängen på morgonen kan vara svårt för den som är morgontrött och kan vara näst intill omöjlighet för en person med någon form av diagnos. Även efter man kommit upp innebär morgonens sysslor många risker att komma försent till jobbet.

Vi har flera goda exempel på hur tekniska hjälpmedel och lösningar kan hjälpa personer som har svårigheter att komma upp och komma iväg till jobbet. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer.

Flicka med blommor

Wearable assistive technology

Att bära tekniska hjälpmedel nära kroppen har fördelar som kan utnyttjas inom flera områden. För en person med nedsatt tidsuppfattning kan upplevd stress minska radikalt om man känner sig säker på att inte missa en viktig påminnelse. Genom att få påminnelsen via en vibration i en smart klocka eller smycke minskar risken att missa tiden. I situationer där en traditionell enhet känns klumpig, är i vägen eller svår att hantera, kan Wearable assistive technology vara lösningen.

Mobila lösningar

Att läsa och skriva krävs i alla situationer, oavsett vad du jobbar med. Vi tillhandahåller lösningar för dig med läs-, skriv-, eller räknesvårigheter oavsett mobil plattform.

Vi tar in specialanpassade hårdvara som fungerar i alla miljöer och hjälpmedelsprogram för kalender- och påminnelse stöd, checklistor och anteckningsstöd mm.

ICAP hjälper personer med funktionsvariation till ett fungerande arbetsliv och vardag.

Vi hjälper dig som arbetsgivare att hitta rätt tekniska hjälpmedel som ger din anställd bättre möjlighet och ork att utföra sitt jobb och dig som arbetsgivare ökad trygghet. Vi hjälper dig att ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Har du läkarintyg eller intyg från logoped på nedsatt läs- och skrivförmåga eller annan diagnos som påverkar dig i arbetslivet?
Kognitiv nedsättning kan innebära ex. begränsat minne, koncentrationsförmåga eller tidsuppfattning.
Vi hjälper dig att hitta rätt tekniska hjälpmedel och ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Vi hjälper till att prova ut och ta fram en unik lösning på den aktuella arbetsplatsen. Vi levererar och utbildar den sökande och på det sättet kan vi ta ansvar för en helhetslösning.

Vi vet att varje individ är unik med individuella möjligheter. Våra lösningar är därför unikt utformade för varje individs specifika behov på den specifika arbetsplatsen.

Vi utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden men har också unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen.

Vi levererar tekniska hjälpmedel till flera Landsting på upphandlade avtal eller utanför sortiment. Behöver du hjälpmedel i hemmet, kontakta din närmaste vårdpersonal för att få en remiss till hjälpmedelscentral. Vill du få information eller veta mer om vilka hjälpmedel som finns är du självklart även välkommen att kontakta oss på ICAP.