Om ICAP

Vår specialitet är datorbaserade anpassningar för personer med funktionsvariation.

Vi hjälper till att utreda, konfigurera, utbilda och ge support för hållbara IT-lösningar på arbetsplatser, skolor och hemma. Ladda ner informationsblad om ICAP
informationsblad om ICAP med större stil

ICAP bildades i Göteborg 1999. Fokus för vårt arbete har alltid legat på att ta fram den bästa produktlösningen för den enskilda individen. Användarmedverkan är därför en viktig del i vårt arbete, det är bästa funktion i varje enskilt fall som gäller! Utbildning genomförs under pedagogisk högskoleutbildad ledning.
För att alltid kunna ligga långt framme i teknikutvecklingen och kunna erbjuda den senaste teknologin inom datorbaserade hjälpmedel har vi kontakt med flera stora leverantörer.

Inom ICAP finns kunskap på högskolenivå inom både pedagogik, teknik, psykologi, interaktionsdesign och handikappvetenskap. Vi arbetar aktivt med att hela tiden uppdatera vår kunskap om den senaste teknologin på den internationella marknaden.

På ICAP finns samlad erfarenhet av anpassningar av IT-hjälpmedel från slutet av 80-talet. Vi har arbetat med allt ifrån mindre anpassningar som gör stor skillnad, ex. installation av förstoringsprogram, till mer komplexa anpassningar så som robotstyrning och GPS-navigering.

Genom att med senaste teknologin och spetskompetens hjälpa brukaren hela vägen från utredning och utprovning till individuellt anpassad utbildning och support, vill vi skapa nöjda och självständiga brukare.